1 2 3 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Kesenia baruda di Nagari IV Koto Palembayan Kecamatan Palembayan: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 42 halaman; ilustrasi; 28 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ERM k

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 42 halaman; ilustrasi; 28 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ERM k
cover
Tingkat spiritual pada wirid ratik saman di Mesjid A’la Katiagan Kenagarian…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 52 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MUH t

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 52 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MUH t
cover
Musik talempong dalam upacara perkawinan dan batagak pangulu di Jorong Subara…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xx, 102 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 GEA m

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xx, 102 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 GEA m
cover
Ratik basa sebagai ritual tulak bala di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Ka…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 68 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SAB r

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 68 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SAB r
cover
Dikia baruda dalam ritual manyaratuih hari di Jorong Baruh Bukit Nagari Andal…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 63 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 AZI d

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 63 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 AZI d
cover
Musik islami dikia pauh di Kelurahan Gunung Sariak Kota Padang: skripsi + CD

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii,55 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ROF m

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii,55 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ROF m
cover
Eksistensi talempong kayu di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 77 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SRI e

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 77 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SRI e
cover
Bentuk Dan Struktur Komposisi Lagu Alihan Anam Gandang Tasa di Durian Gadang …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 74 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ROB b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 74 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ROB b
cover
Bagontong-gontong dalam acara mantaan marapulai kerumah anak daro di Nagari P…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RIZ b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RIZ b
cover
Bentuk pertunjukan talempong sikatuntuang dalam upacara perkawinan di Padang …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 67 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LIN b KR S

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 67 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LIN b KR S
cover
Pertunjukan gandang tambua pupuik pada acara baralek di Nagari Paninjauan Kec…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 77 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 AHM p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 77 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 AHM p
cover
Talempong pocik dalam upacara batagak pangulu di Nagari Padang Laweh, Kecamat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MUH t

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MUH t
cover
Musik cenang dalam maarak marapulai di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamata…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 60 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ILA m

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 60 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ILA m
cover
Fungsi kesenian salawat dulang di Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 61 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 VIC b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 61 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 VIC b
cover
Penyajian dikia pano di Nagari Simpang Utara Kecamatan Simpati Kabupaten Pasa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 79 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ZEK p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 79 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ZEK p
cover
Barzanji natsar dalam konteks kematian pada masyarakat Jorong Subarang Nagari…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xviii, 91 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MAY b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xviii, 91 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MAY b
cover
Perkembangan talempong di Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota: skripsi hitam: s…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 47 halaman; ilustrasi; 28 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LUK p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 47 halaman; ilustrasi; 28 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LUK p
cover
Pertunjukan musik krinok dalam konteks bagelek gedang di Dusun Rantau Pandan …

Penelitian ini berjudul “Pertunjukan Musik Krinok Dalam Konteks Bagelek Gedang Di Dusun Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi”. Musik Krinok adalah kesenian tradisional yang berbentuk vokal atau 14 nyanyian yang berasal dari Dusun Rantau Pandan yang menggunakan syair-syair tentang ungkapan perasaan bahagia, sedih maupun ungkapan rasa bersyukur yang menggunakan Bahasa khas Ran…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 75 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ALV p
cover
Dendang baruah andiang dalam potoguran di Nagari Banja Loweh Kecamatan Buki…

Dendang baruah andiang merupakan lagu Tradisi Minangkabau yang termasuk ke dalam kelompok dendang darek yang digunakan untuk kegiatan Potoguran di Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Potoguran merupakan kegiatan padukunan yang gunanya untuk mencelakai orang lain terutama dalam dunia percintaan. Teks yang digunakan adalah teks yang berbentuk pantun ya…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 46 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 GEB d
cover
Pewarisan barzanji dalam masyarakat Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar Prov…

Barzanji merupakan doa –doa atau puji-pujian yang menceritakan tentang riwayat Nabi Muhammad yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika upacara kelahiran, kitanan, pernikahan,dan hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuah Provinsi Sumatera Barat, Barzanji merupakan ritual tentang gerak batin yang di semangati oleh ajaran sufist…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 56 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 FAD p
cover
Studi deskriptif penyajian dikie rabano dalam acara alek perkawinan di Kanaga…

Kesenian Dikie Rabano merupakan salah satu dari sekian kesenian tradisi yang ada di Kanagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Pada penelitian terdapat tujuan untuk mengetahui kembali hal-hal yang pada kesenian Dikie Rabano seperti fungsi dan bentuk penyajian dalam pesta upacara perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan me…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 59 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RAH s
cover
Transformasi dan pengembangan vokal ba kba pada komposisi musik “tale blek…

Ba Kba (berkabar atau bercerita) merupakan kesenian tradisi seni tutur di Kerinci.yang menyampaikan suatu pertunjukan dalam bentuk cerita rakyat pada masa dahulu. Ba kba adalah kesenian tradisi seni vokal berupa cerita rakyat yang dinyanyikan dengan menggunakan blek (kaleng) sebagai instrumen dalam pertunjukan Ba kba Blek (kaleng) ini berfungsi sebagai media tambahan untuk menambah suasana pert…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 47 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MES t
cover
Mitos Calempong Unggan pada Masyarakat Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus K…

Penelitian ini berjudul “Mitos Calempong Unggan pada Masyarakat Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan awal munculnya mitos calempong unggan, bentuk mitos calempong unggan serta pandangan masyarakat Nagari Unggan terhadap mitos calempong unggan di Nagari Unggan. Teori yang digunakan dalam pen…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xix, 118 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SHI m
cover
Pertunjukan berdah dalam upacara perkawinan di Desa Rantau Mapesai, Kecamata…

Berdah merupakan salah satu kesenian bernuansa Islam yang ada di Desa Rantau Mapesai, Keacamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Kesenian ini dibawa oleh seorang mufti kerajaan yang berasal dari Arab yaitu Said Ali Al Idrus dengan tujuan untuk menyebarkan Agama Islam kepada masyarakat Indragiri Hulu. Berdah berbentuk zikir yang ditampilkan secara berirama, bacaan zikir berasal dari bahasa ara…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 78 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RAT p
cover
Bakayat dalam upacara mambilang aghi ka-100 di Nagari Silantai Kecamatan Sump…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 79 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 IVA b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 79 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 IVA b
cover
Bentuk dan fungsi pertunjukan saluang panjang pada masyarakat Nagari Luak Kap…

Saluang Panjang adalah salah satu kesenian tradisi yang pada dahulunya sering ditampilkan pada acara pesta perkawinan, kajo uwak lambai (pengangkatan raja), sukuran panen, hiburan anak muda dan hiburan pribadi di Nagari Luak Kapau Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Saat ini kesenian Saluang Panjang mulai dilupakan karena masyarakat lebih tertarik menampilkan musik modern. Sebagai upaya…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 DOR b
cover
Asiak dalam wirid ratik saman di Surau Sibunian Nagari Paninjauan Kecamatan X…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 75 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 FER a

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 75 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 FER a
cover
Salawaik dalam upacara guntiang abuak anak di nag. Lasi Mudo kec. Canduang ka…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 68 hlm; gamb; 29,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
782.0072 NIN s

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 68 hlm; gamb; 29,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
782.0072 NIN s
cover
Indang Tagak di Resort Gunung Kodya Padangpanjang: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 HAS i C.1

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 HAS i C.1
cover
Dendang Pulai: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iii,74 halaman;ilustrasi; 40 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ARM d

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iii,74 halaman;ilustrasi; 40 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ARM d
cover
Karawitan Minangkabau dalam era pembangunan di Kecamatan Pariaman dan Kecamat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 HAR k

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 HAR k
cover
Gandang Aguang di Kenagarian Labuh Gunung Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota: …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MIS g

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 MIS g
cover
Batombe di Nagari Abai Kecamatan Sangir: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SYA b

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SYA b
cover
Karawitan Minangkabau dalam upacara adat di Kecamatan Matur: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LEL k

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 LEL k
cover
Karawitan talempong di Desa Kuamang Kecamatan Panti: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 61 halaman;ilustrasi; 28,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 DAS k

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 61 halaman;ilustrasi; 28,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 DAS k
cover
Malam di Kenagarian Tujuh Koto Talago: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iv, 62 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SYA m

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iv, 62 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SYA m
cover
Dendang di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 52 halaman;ilustrasi; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ISM d

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 52 halaman;ilustrasi; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ISM d
cover
Pupuik gadang di Nagari Muaro Panas: skripsi hitam

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 61 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUH p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 61 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUH p
cover
Studi deskriptif musik tari adok di Nagari Koto Sani Kecamatan 10 Koto Singka…

"Musik tari adok merupakan salah satu kesenian tradisional yang digunakan sebagai partner tari adok. Musik tari adok memakai alat musik berupa gendang bermuka satu yang disebut dengan adok, dimainkan oleh satu orang pemusik yang sekaligus sebagai pendendang, ditampilkan pada upacara- upacara adat di Nagari Koto Sani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan musik tari adok. Penelitian…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SYE s
cover
Makna simbolik berentak dalam ritual besale suku batin sembilan di Desa Bungk…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xx,170 hlm; gamb; 29,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUC m

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xx,170 hlm; gamb; 29,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUC m
cover
Pertunjukan Dikie Rabano pada acara pesta perkawinan di Nagari Ujuang Gadiang…

"Masyarakat Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, memiliki kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang melalui kebijaksanaan masyarakat setempat, yaitu kesenian Dikie Rabano. Dikie Rabano Merupakan gabungan dari lantunan vocal dan instrument Rabano yang dimain dengan cara dipukul, kesenian ini ditampilkan pada acara pesta perkawinan untuk maarak mempelai laki…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 68 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SEP p
cover
Studi deskriptif dendang sungayang baru di Nagari Sungayang Kecamatan Sungaya…

"Dendang Sungayang Baru merupakan salah satu repertoar dendang yang hidup dan berkembang dikalangan Masyarakat Sungayang, yang sering dipertunjukan dalam acara bagurau (saluang dendang) baik itu di Sungayang ataupun diluar Sungayang. Dendang Sungayang Baru yang memiliki bentuk yang cukup menarik untuk dikaji dalam melihat aspek pertunjukan genre musik tradisonal saluang dendang Minangkabau. tuj…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 59 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RUL s
cover
Badikia dalam ritual managakan batu mejan di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan T…

"Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang terkenal dengan keberadaan Syekh Burhanuddin, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Minangkabau, khususnya tarekat Syattariyah. Bahkan untuk mengingat dan mengenang jasa Syekh Burhanuddin para jamaah tarekat Syattariyah selalu menziarahi makam Syekh Burhanuddin di Nagari Ulakan. Salah satu praktik r…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 121 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RIR b
cover
Musik pancaragam dalam arak-arakan pengantin di Kelurahan Jati Kecamatan Pada…

"Pancaragam merupakan suatu ensambel musik yang hidup dan berkembang Kelurahan Jati Kecamatan Padang timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dewasa ini musik pancaragam menjadi media hiburan dalam berbagai acara ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kelurahan Jati Kota Padang seperti acara maarak anak daro , babako, dan anak pisang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana bentuk …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 61 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 RAF m
cover
Musik momongan dalam arak-arakan upacara perkawinan dan peristiwa kematian di…

"Penelitian ini mengkaji tentang kesenian musik momongan dalam arak-arakan upacara perkawinan dan peristiwa kematian di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Musik momongan adalah salah satu kesenian tradisi yang ada di Nagari Talang, yang mana dahulunya kesenian musik momongan di mainkan oleh masyarakat sebagai media arak-arakan pada upacara perkawinan, upacara ritual bakaue…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvii, 73 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 NIS m
cover
Pelestarian indang padusi di gantuang ciri Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok:…

"Indang merupakan kesenian tradisi Minangkabau yang dibentuk dari gabungan musik, vokal dan tari. Instrument yang dipakai dalam permainan indang adalah rebana yang termasuk alat musik perkusi. Pada zaman dahulu isi dari nyanyian yang dilantunkan adalah tentang ajaran agama, maka dari itu indang berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam. Permainan indang dahulunya hanya dipertunjukan oleh …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 59 halaman; Ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 NAD p
cover
Performativitas pertunjukan gandang tasa dalam konteks ritual, bapereih, dan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
x, 243 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ASR p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
x, 243 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ASR p
cover
Performativitas pertunjukan gandang tasa dalam konteks ritual, bapereih, dan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
x, 140 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ASR p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
x, 140 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 ASR p
cover
Pengembangan pertunjukan indang tigo sandiang ke dalam bentuk kemasan tari h…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 132 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUH p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 132 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 SUH p
cover
Pengembangan konsep ensambel dan musikal talempong gandang lasuang dalam upay…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
44 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 PEN p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
44 halaman; ilustrasi; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
781.629 922 44 PEN p
1 2 3 Berikutnya Hal. Akhir
Institut Seni Indonesia Padangpanjang | Art Library